ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΙ D (Λεωφορείου)

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ( ΠΕΙ ) λεωφορείου

Το ΠΕΙ λεωφορείου είναι απαραίτητο για όσους εργάζονται ως μεταφορείς επιβατών.

 Από την υποχρέωση κατοχής ΠΕΙ εξαιρούνται οδηγοί που χρησιμοποιούν οχήματα τα οποία:

  • Ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας
  • Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h
  • Εξυπηρετούν τις ανάγκες της Πολιτικής Άμυνας της Χώρας
  • Υποβάλλονται σε δοκιμές επί της οδού, για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης και νέων ή μεταποιημένων ή διασκευασμένων οχημάτων, τα οποία δεν έχουν ακόμη τεθεί σε κυκλοφορία.
  • Χρησιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες διάσωσης
  • Χρησιμοποιούνται για μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτων, με σκοπό την απόκτηση άδειας οδήγησης ή ΠΕΙ
  • Χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν θεωρούνται εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων
  • Μεταφέρουν υλικά ή εξοπλισμό, ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού τους, υπό την προϋπόθεση ότι, η οδήγηση των οχημάτων αυτών δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού (η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για οδηγούς που μεταφέρουν εμπορεύματα τα οποία πρόκειται να πωλήσουν ή να μεταποιήσουν)

 

Το ΠΕΙ ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσής του, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης ή λήξης της άδειας οδήγησης.

Για διπλώματα Δ΄ κατηγορίας τα οποία έχουν εκδοθεί μετά τις 09/09/2008 θα πρέπει να γίνονται και σεμινάρια και εξετάσεις με τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

  • την μόνιμη κατοικία του.
  • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.

Αίτηση εκτύπωσης.

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης.

Δύο (2) φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.
Βεβαίωση σεμιναρίων.
Ηλεκτρονικά Παράβολα: (e-Paravolo)

Εκτύπωση εντύπου άδειας οδήγησης 30€
Θεωρητικής εξέτασης 20€
Πρακτικής εξέτασης 20€

 

Όταν καταθέσουμε τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο το πρωτότυπο δίπλωμα δεν το καταθέτουμε αλλά περιμένουμε να εκδοθεί το καινούριο δίπλωμα το οποίο θα έχει τον κωδικό του ΠΕΙ επάνω και αφού εκδοθεί, παραδίδουμε το παλιό και παίρνουμε το καινούριο.


Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.
ΕΝΤΑΞΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ