ΣΕΚΑΜ_ΚΑΡΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ (ΕΠΙΒΑΤΩΝ)

Η      ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ αποτελείται από εκπαιδευτές οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής (από όλο το νομό Αττικής) πιστοποιημένοι και με μία διαρκής επιμόρφωση στα θέματα Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), της οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής (Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο.) και με έναν συνεργάτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) εξειδικευμένου στα θέματα Άδειας Οδικού Μεταφορέα και Πιστοποιητικού Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

Η Άδεια Οδικού Μεταφορέα είναι απαραίτητη προκειμένου μια επιχείρηση που έχει ως αντικείμενο τις μεταφορές εμπορευμάτων ή επιβατών, να μπορεί να τις πραγματοποιεί εκτός του νομού οπού εδρεύει. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο στην επιχείρηση που διαθέτει την Άδεια Οδικού Μεταφορέα και θεωρείται υπεύθυνος μεταφορών.

Κάρτα οδικού μεταφορέα επιβατών

Η Κάρτα Μεταφορέων Εμπορευμάτων περιλαμβάνει τις εθνικές και τις διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων. Για την απόκτησή της, ο υποψήφιος πρέπει να παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο διάρκειας 45 ωρών που περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

Εθνικές Επιβατικές Μεταφορές (στοιχεία αστικού δικαίου, στοιχεία εμπορικού δικαίου, στοιχεία κοινωνικής νομοθεσίας, στοιχεία φορολογικού δικαίου, εμπορική και χρηματοοικονομική διαχείριση της επιχείρησης, πρόσβαση στην αγορά, τεχνικά πρότυπα και εκμετάλλευση, οδική ασφάλεια).
Διεθνείς Επιβατικές Μεταφορές (πρόσβαση στην αγορά, τεχνικά πρότυπα και εκμετάλλευση, οδική ασφάλεια).

Σημείωση: Για τους αποφοίτους των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ ΔΕΝ είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των σεμιναρίων.

Στη συνέχεια, πρέπει να επιτύχει στις εξετάσεις που διενεργούνται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας. Οι εξετάσεις διενεργούνται τέσσερις φορές το χρόνο.

Προϋποθέσεις επιχείρησης για άσκηση επαγγέλματος οδικού μεταφορέα

Να έχει πραγματικό και σταθερό τόπο εγκατάστασης σε κράτος μέλος
Να παρέχει εχέγγυα αξιοπιστίας
Να διαθέτει την κατάλληλη οικονομική επιφάνεια
Να διαθέτει την κατάλληλη επαγγελματική επάρκεια

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

την μόνιμη κατοικία του.
τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

Η άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφό της.
Τέσσερις ( 4 ) φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.
Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Απολυτήριο Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν μέχρι τη σχολική χρονιά 1979-1980
Απολυτήριο Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν από το Δημοτικό το 1981 και μετά.

Ένα (1) παράβολο των 50,00 ΕΥΡΩ από e-paravolo.


CASE STUDY_ΔΙΕΥΘΝΕΙΣ CASE STUDY_ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΝΕΙΣ
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.
ΕΝΤΑΞΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ