ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 80 ΕΤΩΝ

Ανανέωση διπλώματος για τα άτομα άνω των 80 ετών

Για την ανανέωση διπλωμάτων μετά τα ογδόντα έτη ηλικίας πρέπει ο κάτοχος οποιασδήποτε κατηγορίας διπλώματος να περνάει από πρακτική εξέταση (δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς) κάθε δυο (2) χρόνια

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

-την μόνιμη κατοικία του.
-τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
-ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους-μέλους Ε.Ο.Κ.

Αίτηση εκτύπωσης.
Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

Η άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφο αυτής.
Έξι ( 6 ) φωτογραφίες έγχρωμες,
τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.
Πέντε ( 5 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου, οφθαλμίατρου, ορθοπεδικού, ΩΡΛ και νευρολόγου, συμβεβλημένων με το Υπουργείο, με την απόδειξη πληρωμής του ιατρού. Το κόστος της επίσκεψης για τον κάθε ιατρό είναι 10€ και πρέπει να δοθεί απόδειξη για να καταθέσουμε το φωτοαντίγραφο της. 

Κατά την επίσκεψη στους ιατρούς για τα πιστοποιητικά υγείας, προσκομίζεται:

Τις φωτογραφίες.
Το βιβλιάριο ασθενείας ή τις εξετάσεις.
Την ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Ηλεκτρονικά Παράβολα: (e-Paravolo)

Ανανέωση άδειας οδήγησης 50€
Εκτύπωση εντύπου άδειας οδήγησης 30€
Χαρτόσημο ανανέωσης άδειας οδήγησης18€
Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς 15€

Αν η άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη ή έχουμε αλλαγή στοιχείων, χρειάζεται παράβολο 9,02€ από e-paravolo.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.
ΕΝΤΑΞΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ