ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Τα παράβολα εκδίδονται ηλεκτρονικά απο την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langid=1

 

Περιγραφή Παραβολών

 • Άδεια οδήγησης, Κωδικός Αναζήτησης 0020, Αρχικ.χορηγ. αδ (ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β) 60,00 €
 • Χαρτόσημο άδειας οδήγησης, Κωδικός Αναζήτησης 0061 Αρχική χορήγηση κατηγορίας (ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β).  Κόστος 18,00 €
 • Άδεια οδήγησης, Κωδικός Αναζήτησης 0028 Εκτύπωση εντύπου Άδειας Οδήγησης Κόστος 30,00 €
 • Χαρτόσημο άδειας οδήγησης, Κωδικός Αναζήτησης 0062 Επέκταση σε κατηγορία ΑΜ, Α, Α2, Α, Β Κόστος 27,02 €
 • Άδεια οδήγησης, Κωδικός Αναζήτησης 2037 Θεωρητική Εξέταση (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο) Κόστος 15,00 €
 • Άδεια οδήγησης, Κωδικός Αναζήτησης 2038 Δοκιμασία προσόντων & συμπεριφοράς  Κόστος 15,00 €
 • Άδεια οδήγησης, Κωδικός Αναζήτησης 0020 Ανανέωση Κατηγοριών Άδειας Οδήγησης Κόστος 60,00 €
 • Άδεια οδήγησης, Κωδικός Αναζήτησης 0065 Ανανέωση Κατηγοριών Άδειας Οδήγησης Κόστος 18,00 €
 • Άδεια οδήγησης, Κωδικός Αναζήτησης 0020 Επέκταση από κατ. Β σε κατ. Κόστος 60,00 €
 • Χαρτόσημο άδειας οδήγησης, Κωδικός Αναζήτησης 0064 Επέκταση σε κατηγορία Κόστος 108,15 €
 • Άδεια οδήγησης, Κωδικός Αναζήτησης 0026 Θεωρητική εξέταση (Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι) Κόστος 20,00 €
 • Άδεια οδήγησης, Κωδικός Αναζήτησης 0027 Πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι Κόστος 20,00 €
 • Άδεια οδήγησης, Κωδικός Αναζήτησης 0029 Απώλεια ή κλοπή εντύπου Άδειας Οδήγησης Κόστος 30,00 €
 • Χαρτόσημο άδειας οδήγησης, Κωδικός Αναζήτησης 0066 Αντίγραφο εντύπου Άδειας Οδήγησης Κόστος 9,02 €
 • Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, Κωδικός Αναζήτησης 0041 Οδηγού (1ή έκδοση , αντιακατάσταση, ανανέωση) Κόστος 150,00 €
 • Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, Κωδικός Αναζήτησης 0042 Συνεργείου (1ή έκδοση, αντικατάσταση, ανανέωση) Κόστος 300,00 €
 • Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, Κωδικός Αναζήτησης 0043 Επιχείριση - Φυσικό πρόσωπο (1ή έκδ, αντικατάσταση ανανέωση) Κόστος 200,00 €
 • Ειδικές άδειες οδήγισης ΕΔΧ αυτοκινήτου, Κωδικός Αναζήτησης 8151 Συμμέτοχή στην ειδική γραπή εξέταση  Κόστος 20,00 €
 • Ειδικές άδειες οδήγισης ΕΔΧ αυτοκινήτου, Κωδικός Αναζήτησης 2986 Έκδοση ειδικής άδειας Οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου Κόστος 50,00 €
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.
ΕΝΤΑΞΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ