ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CE (Επαγγελματικό Νταλίκας)

Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης – Νταλίκας ΓΕ

Δικαίωμα οδήγησης για φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού + ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα:  10 πρακτικά με επικαθήμενο, ή, συρόμενο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

  • την μόνιμη κατοικία του.
  • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.

Αίτηση εκτύπωσης.

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

Η άδεια οδήγησης σε ισχύ και φωτοαντίγραφο της.

Δύο ( 2 ) φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.
Ηλεκτρονικά Παράβολα: (e-Paravolo)

Εκτύπωσης εντύπου αδείας οδήγησης 30€
Δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς 10€
Παράβολο επέκτασης 108.15€

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Με την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, εκδίδεται το δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίου οδηγού, το οποίο ισχύει για τρία ( 3 ) έτη.


Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.
ΕΝΤΑΞΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ